Podmínky pro prodloužení záruky
u vybraných modelů chlazení, určeného pro domácnosti, dovážené firmou J.M.Trade International s.r.o.

J.M.Trade International s.r.o. poskytuje zákonnou záruční dobu v délce dvou let (24měsíců) a možnost prodloužení záruky dle níže uvedených podmínek:

a) Podmínkou pro prodlouženou záruku je online registrace zakoupeného výrobku na internetových stránkách www.jmtservis.cz do 30 dnů od zakoupení výrobku. Nejpozději do 30 dnů bude e-mailem zaslán "Certifikát prodloužené záruky" (dále jen certifikát), který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění práv prodloužené záruky.

b) Prodloužená záruka se vztahuje pouze na vybrané modely výrobků, jejichž aktuální seznam najdete zde

c) Prodloužená záruka je poskytována pouze na výrobky používané v domácnosti, to znamená spotřebitelům, u kterých koupě výrobku není součástí jejich podnikatelských vztahů a řídí se předpisy občanského práva  (tj. nelze ji uplatnit s daňovým dokladem vystaveným na IČ). Prodlouženou záruku nelze uplatnit na výrobky, které jsou používány pro poskytování služeb, v komerčním nebo průmyslovém prostředí nebo mimo území České republiky.

d) Práva a povinnosti společnosti J.M.Trade International s.r.o. a spotřebitele při prodloužené záruce se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruku, s následujícími výjimkami:

e) Náklady na vyslání servisního technika v případě, že nebude zjištěna žádná závada nebo bude zjištěna závada, na kterou se nevztahují podmínky pro poskytnutí bezplatného servisu (viz bod d) hradí zákazník.

f) Provedení registrace je podmíněno souhlasem zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely informativní, reklamní a marketingové v souladu s § 5 odst. 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v pl.zn. Souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů se uděluje pro účely realizace závazků společnosti J.M.Trade International s.r.o. vyplývajících z prodloužené záruky, a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele písemně odvolán na adrese společnosti J.M.Trade International s.r.o.

g) Společnost J.M.Trade International s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu podmínek prodloužené záruky s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky prodloužené záruky účinné v době registrace spotřebitele.

S platností od 10.3.2014